AZ EN

Laboratoriyalar

Məktəbdə müasir standartlara cavab verən zəngin təchizatlı laboratoriyalar şagirdlərə nəzəri biliklərini təcrübi əsaslarla öyrənmək və praktikada tətbiq etmək imkanı verir. Fizika, Kimya, Biologiya, Kompyuter, Təsviri incəsənət, Şahmat və s. laboratoriyalar tədris prosesinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, ötürülən biliklərin strukturunun təkmilləşdirilməsi, bir sözlə, təhsil mühitinin yaradılması, elmi tədqiqatın aparılması istiqamətində mühüm rol oynayır. Şagirdlərin mənimsədikləri biliklərin bacarıqlara çevrilməsi üçün mükəmməl şərait yaradılır.